barn- och ungdomspsykiatri, klinisk genetik, barn- och ungdomshabilitering och ungdomsmottagningar visas inte heller i e-tjänsten. Det är en självklarhet att man ska kunna ta del av information om

sin egen hälsa, säger Göran Algers. Boka, omboka och avboka tid direkt, att som invånare själv administrera sina bokade tider till vården ger vinster för både individ och vårdpersonal. När du söker och får vård dokumenteras det i din patientjournal. Svenskarna är mycket nöjda med 1177 Vårdguiden på telefon och västerbottningarna och gotlänningar är nöjdast av alla. I Västerbotten pågår just nu ett pilotprojekt med KBT via Internet. 1177 Vårdguiden i Västerbotten och på Gotland sticker ut i undersökningen med ett sammanlagt NKI. Söker du kontaktuppgifter till en mottagning? Alla hälsocentraler, folktandvårdskliniker och mottagningar i länet erbjuder e-tjänster via inloggning. Vill du söka vård i Västerbotten och har frågor om vad som gäller, till exempel kring remisser, egen vårdbegäran och vårdgarantin? Information till dig som vill läsa din journal i Västerbotten. Varje verksamhet kan själva lägga upp nya formulär och ändra i texter. Vår förhoppning är att vi ska kunna tillgängliggöra mer information från fler system via tjänsten, till exempel information om remisser och remissvar, säger vårdsystemägare Göran Algers. Vårdgaranti i Västerbotten, om du väntar på en kallelse för besök eller åtgärd och har frågor om vårdgarantin i just ditt fall vänder du dig till den hälsocentral eller mottagning du haft kontakt med. Den här sidan beskriver hur vi jobbar med utveckling av tjänster på 1177 Vårdguiden. Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Undersökningen visar också att många skulle ha ringt sin hälsocentral eller åkt in på akuten om de inte ringt 1177 och fått hjälp och vägledning därifrån. De vill ta del av information och kunna följa vad som sker i sin vårdprocess. Det ger ett värde mellan 0-100 där NKI mellan 55 och 74 betyder nöjd och siffror över 74 mycket nöjd. Läs mer om våra e-tjänster. Tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon är uppskattad och används av många. Syftet med undersökningen är att ta reda på vilka kvalitetsfaktorer som påverkar nöjdheten och vilka delar som kan förbättras ännu mer. Många patienter vill ha en aktiv roll i frågor som gäller sin hälsa och vård. Invånarna i Västerbotten ger särskilt höga betyg för bemötande och kommunikation med sjuksköterskorna. Det är otroligt roligt att invånarna är så nöjda med tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon i Västerbotten.

Läs mer på, det gäller bland annat bemötande NKI 94 trovärdighet NKI 94 och tiden sjuksköterskorna lägger på varje samtal NKI. Om det behövs får vänner du en remiss för att komma vidare till en specialist på sjukhuset. Besök, men att vi också tar en en stor del av samtalen från utlandet och nationella ospecificerade samtal. Elin Sköld, västerbottens läns landsting, startsida Forskning och utveckling Ehälsa Etjänster på 1177 Vårdguidens webbplats är samlingsplatsen man för kontaktuppgifter. Fäll ihop, journalen ökar patientens delaktighet i sin vård. En tid som direkt registreras i journalsystemet.

Det går att söka öppenvård över hela landet.Här kan du se vad som gäller.


Båt tallinn till stockholm, Lindex gratis frakt

Vad finns det diklofenak för vård, nKI, enheten för Ehälsa. Kontaktperson, erfarenheterna från andra landsting visar att flera patienter tycker det är skönt att det finns en ordentlig dokumentation från mötet med vården. Fäll ihop, patientavgifter i Västerbotten, sjuksköterskan EvaLis Persson arbetar på 1177 Vårdguiden i Västerbotten. Som det ser ut idag kan du läsa journalanteckningar från 2001 och framåt Öppenvård är besök och vård som du kan få utan att läggas in på sjukhus. Här kan du få svar på dina frågor. Där kan du själv boka tid för att få en första bedömning av dina besvär. Patientavgifter, det visar en ny undersökning av vad invånarna tycker om tjänsten.