förbund. Jag arbetar enligt psykodynamisk förståelsemodell vilket innebär att jag fokuserar på hur dina nära relationer, hur tidigare och nuvarande upplevelser påverkar dig och din upplevelse för hur livet

gestaltar sig för dig. Vid parsamtal kan jag erbjuda parterapi enligt ibct modellen (KBT). Konversationen är ofta naturlig och har inte några speciella regler medan det terapeutiska samtalet har en speciell form. Alla har sin historia och jag ser det som en verklig förmån att få delta i deras utveckling. Var erbjuder jag och var ligger min mottagning? En bok i ämnet med titeln. För frågor avseende försäkringar kontakta vår försäkringsförmedlare Arctic. Jag har under fyra år arbetat tillsammans med Egil på Egil Linges psykoterapimottagning i Stockholm. Vid individuella samtal brukar jag rekommendera att man kommer varje vecka för att senare eventuellt glesa. Jag har lång erfarenhet av att träffa människor med relationsproblem, familjeproblem, psykiska svårigheter, depression, ångest, föräldrafrågor, missbruk.m. Vi är en branschorganisation för välutbildade och auktoriserade hudterapeuter. För mer information om det nya emblemet och marknadsföringsregler kontakta oss. Genom att vara medlem hos oss får man en kvalitetssäkring av sitt arbete, vårt emblem är därför av stor betydelse! Louise Malmliden (Stockholm lisbeth Säfvendahl (Göteborg sorin Raduta (Hässleholm malin Högbom (Göteborg luiza Tomulevski (Göteborg). Vi träffas en första gång för att du/ni ska kunna känna efter om jag är rätt terapeut för dig/er och jag ska se om jag kan hjälpa dig/er på bästa sätt. Jag är en nyfiken och rättfram person med humor som tycker om att kastas in i nya situationer. Jag arbetar med kognitiva och beteendeinriktade (KBT) metoder och har även ett systemiskt synsätt i förståelse av olika människors problematik vidare använder jag mig av Acceptance Comittment Theraphy (ACT Compassion Fokused Theraphy (CFT) och mindfulness som behandlingsmetoder. Jag har anknytningsteori som teoretisk bas vilket gör att du här får hjälp att förstå ditt eget och din eventuella partners anknytningsmönster och vad det innebär för dig och dina/era relationer. Under dagen sen har jag ca 56 samtal där jag träffar olika människor i olika skeden i livet. Ett emblem som auktoriserade hudterapeuter stolt kan visa upp för att förtydliga bugg sin kompetens och sitt yrkesutövande. Därefter bestämmer vi tillsammans mål för samtalen. De flesta vet idag ungefär vad terapi är eftersom termen används så flitigt även om anledningarna är olika. Jag har anknytningsteorin som bas i mitt behandlingsarbete som beskrivs i böckerna.

Bra terapeut stockholm

publicerades under maj 2016 som jag och Helena Fogelberg skrivit. Compassion Medkänsla med dig själv och andra. Hemligheten och, relationsproblem, sHR representerar den svenska sektionen i cidesco. Min terapi mottagning ligger centralt i Stockholm på Riddarholmen. Jag har lätt att vara flexibel och då jag jobbat länge så känner jag mig trygg i rollen handboll danmark damer som terapeut. Hur långvarig är en typisk terapi. Vad har jag för examen, den mörka Hemligheten skrivna av Egil Linge och Dan Josefsson. Missbruk och individuell psykoterapi, ungdomar karta puttgarden på behandlingshem och i skola.

Min roll som terapeut är att tillsammans med dig/er undersöka och se vad som påverkar er och hur ni ska komma vidare och du/ ni kommer aktivt att medverka i arbetet.Jag kommer att hjälpa dig/ er att se på er situation från ett nytt håll och hitta alternativa sätt att tänka och handla.


Varför ska jag gå till en auktoriserad hudterapeut som är medlem i SHR. Jag tog min socionomexamen 1992 tendens och vidareutbildade mig inom familjeterapi och parbehandling under 19992000. Under senaste åren har jag gått utbildningsdagar och kurser inom ACT. Vi börjar med tre samtal för att komma fram till hur just ditt behov ser ut och hur du vill fortsätta din terapi.

Jag har under åren hela tiden vidareutbildat mig med längre utbildningar.Vårt emblem är din trygghet välj en hudterapeut som är medlem i SHR.För att ytterligare förstärka tryggheten och göra slutkunderna medvetna om hur viktigt det är att gå till en välutbildad och auktoriserad hudterapeut lanserar vi nu Säker Hudterapeut.