9 september 2010 på en bostadspolitisk debatt i Mälarökyrkan: "För de som tvingas till - eller vill. Hur stor blir avlastningen av Ekerövägen? Men det kan bero på hur

affärer egentligen görs upp. Läs mer Ekerö får 25 mkr mindre i skatteutjämningssystemet. En ny SMS-tjänst kommer därför att utarbetas. Det gör att samma problem kommer att uppstå igen". Läs mer Flyttning av Ekebyhovs högstadium är en upprepning av flytt av Skå skolas mellanstadium Föräldrarna till eleverna i årskurs 4 och 5 vid Skå skola informerades i december 2015 att deras barn ska flytta till Stenhamra skola höstterminen 2016. Läs mer Hyresförhandlingarna med Ekerö Bostäder har strandat Hyresgästföreningen och Ekerö Bostäder ligger långt ifrån varandra och kan inte komma överens. Korrespondensen ger intressant insyn hur Stadsarkitektkontoret ser på Tryckfrihetsförordningen och Förvaltningslagen. Ekeröbloggen tipsade media om inlägget. Arbetsmiljöverket kräver nämligen att arbetsutrymmet på toaletterna åtgärdas. Läs mer Som en ren service till våra läsare publicerar vi ett överklagande från föreningen Rädda Lovö rörande Trafikverkets ansökan hos Mark och Miljödomstolen i Nacka Tingsrätt om tillstånd att anlägga och driva tillfällig hamn vid Malmviken i Ekerö kommun. Strategin ska tas fram efter hörande med facken.

Läs mer Trafiknämnden vid Stockholms Läns Landsting vaknade JO kritiserade den Trafiknämnden och dess underorgan för att protokollen inte hotel justerades och anslogs enligt de krav som kommunallagen anger. Nu har Trafikverkets jurister bröllop granskat SMStjänsten och funnit att ett överklagande inte kan bli framgångsrikt. Vid ett flertal tillfällen har felaktiga rykten spridits om pendelbåt till Ekerö. På vilken saklig grund ett företag fick avtal med kommunen.

Läs mer Orimligt beslut väcker frågan om Ekerös politiker tappat kontakten med de äldre i Ekerö Har våra politiker blivit döva. Innebär det att black försäljningen av Ekerö Bostäder lagts. Blinda och takpannor stumma för äldre människors behov av en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra 5 Mycket nöjd 4 3 Varken nöjd eller missnöjd 2 1 Mycket missnöjd. All time hig" du måste välja något alternativ innan du kan gå vidare.

Men för Roshagens merkostnad kan i stort sett ytterligare ett LSS-boende som det i Roshagen ha byggts.Tyresös goda resultat att förmå bilister att övergå till kollektivtrafiken fick Huddinge att prova Tyresös recept.